Odlewanie odśrodkowe (CC)

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii komputerowej związanej z wytwarzaniem rur GRP SUPERLIT metodą odlewania odśrodkowego kontroluje się dystrybucję i zużycie surowców.
System informatyczny podaje dane teoretycznego i rzeczywistego zużycia surowca.
Po wprowadzeniu do komputera klasy i średnicy produkowanej rury komputer kontroluje wszystkie etapy produkcji do chwili opuszczenia formy przez rurę.

Produkcja:
Rury GRP produkowane metodą odlewania odśrodkowego wytwarza się z włókna szklanego, żywicy poliestrowej i piasku kwarcowego.
W tym całkowicie zautomatyzowanym i sterowanym elektronicznie procesie rury GRP SUPERLIT wytwarza się poprzez podawanie surowców do obracającej się formy, zaczynając od zewnętrznej powierzchni rury, aż do osiągnięcia wcześniej zadanej grubości ścianki. W tym zaprogramowanym i stale powtarzającym się procesie precyzyjnie odmierza się:

  • Ilość surowca,
  • Prędkość obrotową formy,
  • Warstwy rur formowane arkusz po arkuszu,
  • Temperatura wewnątrz formy.

Ramię podajnika wprowadza dokładnie odmierzone ilości surowców bezpośrednio do formy. Żywica, która dzięki specjalnej recepturze nie ulega polimeryzacji podczas całego procesu ładowania oraz włókna, cięte na długości zgodne z projektem, wlewa się do formy z głowicą na końcu podajnika.

Rozkład i układ włókien szklanych w poszczególnych warstwach rury jest kontrolowany, aby zrównoważyć opór rury w kierunkach obwodowym i osiowym.
Na początku forma obraca się stosunkowo wolno. Po zakończeniu podawania wszystkich surowców, prędkość obrotowa odlewu rośnie w celu zwiększenia wytrzymałości na ściskanie. Zwiększając prędkość obrotową formy zapewnia się pełną kompresję i przejście do stanu stałego materiału (utwardzanie).

Poprzez ruch posuwisto-zwrotny podajnika wewnątrz formy osiąga się wymaganą grubość ścianki rury poprzez laminowanie warstwa po warstwie. Włókna szklane, które są materiałem wzmacniającym, umieszcza się na ściance rury po obu stronach osi neutralnej, a szczelinę pomiędzy nimi wypełnia się piaskiem kwarcowym, żywicą i włóknem
szklanym.
Właściwości mechaniczne rur GRP SUPERLIT kalibruje się poprzez zmianę ilości, proporcji i kierunku podawania materiału w poszczególnych warstwach rury.
Tym samym zapewnia się elastyczność konstrukcji rur w szerokim zakresie ciśnień, od rur bezciśnieniowych do rur ciśnieniowych.
Rodzaj użytej żywicy można zmienić, aby spełnić wymagania dla konkretnego projektu i warunków otoczenia.

Budowa ścianki rury:
Ponieważ system umożliwia równomierny rozkład włókien szklanych, zapewnia się takie same właściwości poszczególnych warstw ścianek rur niezależnie od średnicy, a zatem łatwo jest określić projektowe i długotrwałe właściwości rury.
Warstwy ścianek rur polimeryzuje się w postaci „litych bloków”. Rozkład włókien szklanych w procesie produkcyjnym jest całkowicie kontrolowany zgodnie z wymaganiami wytrzymałości obwodowej i osiowej, dzięki zastosowaniu różnych noży i prędkości formy każda tworząca ściankę rury warstwa ma określoną funkcję. Wewnętrzna warstwa powierzchni rury wykonana jest z czystej żywicy poliestrowej, winyloestrowej lub poliuretanu (PU). Jej grubość wynosi conajmniej 1 mm i nadaje rurze jej właściwości hydrauliczne i wysoką odporność na ścieranie.

Za warstwą wykładziny znajduje się warstwa barierowa. Warstwy wykładzinowa i barierowa razem zapobiegają przenikaniu substancji obcych do strukturalnych warstw rury.

Za warstwą barierową znajduje się warstwa strukturalna, której konstrukcja różni się w zależności od klasy ciśnienia i sztywności rury. Na zewnętrznej powierzchni rury znajduje się warstwa zewnętrzna, która chroni rurę przed uderzeniami i zadrapaniami podczas załadunku. Warstwa ta dodatkowo chroni rurę przed przenikaniem promieniowania UV.

Dowiedz się więcej!

Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Top